Velvære for personellet er en kjernesak for ansvarsarbeidet

Pauligs velkjente merker opprettes av kaffefagfolk som kjenner bransjen. Pauligs kaffedivisjon har nesten 500 ansatte i sju land.

Vårt konsern har mange typer jobber innen innkjøp, produksjon, kvalitetssikring, produktutvikling, laboratoriearbeid, opplæring og forbrukerservice samt salg, markedsføring, økonomi og administrasjon. Spesielle yrkestitler på dette feltet er kaffebrenner og kaffesmaker.
Arbeidsgiverens omsorg og ansvar medarbeiderne reflekteres i ansvaret for hele konsernet. God ledelse er en nøkkelfaktor for å ha glede av jobben og oppnå resultater. Ledelse og suksess måles også av Paulig. I tillegg til ledelseskulturen påvirkes velvære også av slike faktorer som yrkeshelse og -sikkerhet samt utviklingsarbeid og opplæring. Velværet i Paulig fremmes av energiske klubb- og fritidsaktiviteter.
Investering i yrkeshelse og -sikkerhet er verdt pengene. Fravær på grunn av sykdom og arbeidsulykker er betydelig lavere i Paulig enn gjennomsnittet i bransjen. Stor oppmerksomhet har blitt viet til arbeidsforhold og komfort, blant annet ergonomi, ventilasjon og belysning, i de nye kaffebrenneriene i Nordsjö og Tver.
Gjennomføring av personellansvar måles i hele Paulig-konsernet med hjelp av en omfattende TellUs-spørreundersøkelse som gjennomføres hvert annet år. Den siste spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2012.
Antall ansatte i kaffedivisjonen 31. desember 2011/2012
Finland
Antall ansatte 199
Kontoransatte 123 og produksjonsansatte 76
Kvinner 93 og menn 106
Antall fast ansatte 191
Gjennomsnittlig ansettelsestid 14 år
Gjennomsnittlig alder på ansatte 44 år
5 ansatte gikk av med pensjon
Andelen ansatte som er medlem i fagforeninger blant brenneriansatte, var omtrent 90 prosent
I  Nordsjö-komplekset var det også omtrent 30 ansatte i eksterne tjenesteleverandører som arbeidet på steder, blant annet kantinen, vakthold og lagertjenester.
Russland og Ukraina
Totalt antall ansatte 120
Kontorpersonell 92 og produksjonsansatte 28