Miljøforhold under nøye gransking

Vi forsøker å fremme viktige miljømål, både direkte og indirekte, i hele kaffekjeden. Vi kan utøve sterkest innflytelse på miljøspørsmålene i vår egen virksomhet, for eksempel logistikk, produksjon og emballasje.

I opprinnelseslandene kan vi utgjøre en forskjell ved å kommunisere med våre forretningspartnere, delta i prosjekter som støtter bruken av miljøvennlige dyrkings- og raffineringsmetoder og ved innkjøp av råvarer som produseres på en miljøvennlig måte.

Pauligs kaffebrennerier i  Nordsjö distriktet i Helsingfors og i Tver i Russland er moderne og energieffektive og befinner seg i en god logistikkposisjon. Vi tar hensyn til energiforbruket, reduserer mengden avfall og fremmer resirkulering. I  Nordsjö-brenneriet produseres det ikke lenger blandet avfall og avløpsvann i det hele tatt i produksjonsprosessen under normale forhold. Vi tar også sikte på mer resirkulering og høyere materialeffektivitet når det gjelder emballasjematerialer.

Når det gjelder miljøsaker, er vår hjørnestein den internasjonale miljøstandarden ISO 14001. Vi tar sikte på å øke de ansattes bevissthet om økologisk forbruk, slik at vi bedre kan hensynta miljøspørsmål i vårt daglige arbeid. For å fremme miljøvennlighet når det gjelder kontorarbeid, er vi engasjert i WWFs miljøsertifiserte kontorvirksomheter.