Ansvar i innkjøpsskjeden strekker seg til nær og fjern

Vi utvikler ansvaret og åpenheten i innkjøpskjeden. Alle våre anskaffelser skjer på grunnlag av de etiske innkjøpsretningslinjene. Vi fremmer bruk av bærekraftige dyrkingsmetoder og velvære for bøndene. Vi utvikler sporbarhet på all kaffe og vi bruker sertifisert grønn kaffe i våre produkter i økende grad.

Etterspørselen etter kaffe er større enn tilbudet, den eksisterende beskjedne størrelsen på plantasjene, klimaendringene og den økende forbrukerinteressen i forholdene kaffe dyrkes under, betyr store utfordringer for aktørene i kaffekjeden. Små plantasjer produserer mer enn 70 % av verdens kaffe.

Deres kompetanse, velferd og interesse for kaffedyrking er av stor betydning for fremtiden til hele sektoren. Ansvar er en stadig viktigere faktor for å sikre verdens kaffeproduksjon.

Pauligs mål er å ta ansvar for alle kaffeproduktene i kaffen som produseres gjennom hele produksjonskjeden, fra bønne til kaffekopp. Dette er en utfordrende jobb, som krever årvåkenhet og stadige forbedringer i arbeidsmetodene. Hovedtyngden av Pauligs innkjøp består av grønn kaffe, men også andre materialer, produkter og tjenester kjøpes inn. Paulig legger betydelig vekt på strategiske partnerskap med leverandørene, som velges utfra mer detaljerte kriterier enn tidligere. Alle innkjøp er underlagt felles innkjøpspraksis og retningslinjer.
Betydningen av ansvarssertifisering øker og fremmer kaffesektorens bærekraftige utvikling. Sektorens ledende sertifiseringsprogrammer er UTZ CERTIFIED, Fairtrade, Organic, som brukes av Paulig og Rainforest Alliance. Les mer om disse sertifiseringene. 

Opprett en kobling som ledd i å utvikle sitt ansvar ble Paulig medlem i 4C-foreningen tidlig i 2013. 4C er et samarbeidsprosjekt med kaffebønder, eksport- og importselskaper, produsenter og frivillige organisasjoner, som tar sikte på å fremme en bærekraftig utvikling innen kaffeproduksjon. www.4c-coffeeassociation.org